Kachľová pec je individuálne stavané dielo, ktorého primárnym účelom je vykurovanie priestoru. Kachľovú pec je možné použiť na trvalé vykurovanie domu. Kvalitne vyhotovené pece sú vysoko efektívne a šetrné k životnému prostrediu. Ich základom je murované uzatvorené ohnisko a niekoľko metrov šamotových ťahov, ktoré spolu s kachlicami akumulujé vyrobené teplo.

Moderne spracované kachľové pece môžu disponovať presklenými dvierkami, ktoré umožnia priamy pohľad na plápolajúci oheň.